Visitation

Landlyst er en permanent eller længerevarende boform for personer med psykosociale problemer samt ofte et aktivt misbrug. Derudover har beboerne på Landlyst ofte en en adfærd, der gør at vedkommende har svært ved at indgå i almindelige sociale sammenhænge.

Beboere på Landlyst kan desuden have have et vist plejebehov. Men skal ved indskrivning være stort set selvhjulpen. Hvis der hos en af vores beboere skulle opstå et behov for yderligere pleje, er dette også en mulighed. Dog til forhøjet takst.

Indstilling til Landlyst foregår via den kommune/sagsbehandler, man tilhører. Denne udfylder gældende visitationsskema og sender det på mail til landlyst@godrum.dk

Indstillingen behandles derefter i visitationsudvalget som består af:
Forstander Tina Grove tig@godrum.dk
og Boformens Koordinator.

Ønsker du yderligere informationer omkring Landlyst, kan henvendelse ske på flg. adresse:
Boformen Landlyst
Hedevej 2B
7362 Hampen

Telefon: 38415301
Mail: Landlyst@godrum.dk