Dataansvarlig

Godrum Gruppen S/I

Hedevej 2 A, Hjøllund

7362 Hampen

Cvr. 69260055

Når du bruger vores hjemmeside:

Vi anvender cookies og andre almindeligt kendte værktøjer (Google Analytics, Google Tag Manager m.fl.) for løbende at kunne forbedre den generelle funktionalitet og din oplevelse af vores hjemmeside.

Vores hjemmeside er programmeret i WordPress, en anerkendt tredjepartsleverandør af web-løsninger.

Indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med brug af vores hjemmeside er beskrevet her:

Website cookies

Vores hjemmeside indsamler, anvender og behandler ikke personfølsom information.

Når du henvender dig for ophold på vores institutioner:

Vi indsamler følgende oplysninger:

 • Navn
 • nr.
 • Medicin
 • Forsørgelsesgrundlag
 • Fysisk og psykisk tilstand
 • Opholdsgrundlag (baggrund, boligforhold, misbrug osv.)

Ved henvendelsen indhenter vi mundtligt samtykke til, at henvendelsen må registreres i vores journalsystem EG Sensum Bosted.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er oplysningernes nødvendighed for opfyldelsen af gældende myndighedskrav.

Når du handler hos os pr. telefon, mail eller fysisk på vores adresse:

Vi indsamler følgende oplysninger:

 • Navn / firmanavn
 • Adresse
 • Mailadresse
 • Telefonnummer
 • Evt. cvr-nummer

 

Vi anvender oplysningerne til:

 • Ekspedition, fakturering og forsendelse af bestilte varer og tjenester.
 • Opfyldelse af dokumentationskrav fra revision og offentlige myndigheder.
 • Evt. efterfølgende fremsendelse af information som opfølgning på dit køb.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er oplysningernes nødvendighed for opfyldelsen af ovennævnte formål og myndighedskrav.

Da oplysninger i visse tilfælde afgives pr. telefon og derved mundtligt, vil det ikke i alle tilfælde være muligt at dokumentere et eksplicit samtykke.

Hvis du ansøger om et job hos os:

Vi indsamler følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Køn
 • Alder
 • CV, uddannelsesbeviser mv. indeholdende de oplysninger, som du finder det relevant at dele med os.

Vi anvender oplysningerne til:

Vurdering af dine kvalifikationer, erfaringer og egnethed til det søgte job.

Såfremt din ansøgning ikke resulterer i et ansættelsesforhold hos os, vil oplysningerne blive slettet, medmindre du udtrykkeligt giver samtykke til, at de kan gemmes i en nærmere bestemt periode.

Yderligere information findes via dette link: https://www.godrumgruppen.dk/ledige-stillinger/

Generelt:

Overførsel af personoplysninger:

Overførsel eller deling af dine personoplysninger kan ske med Godrum Gruppens koncernforbundne institutioner, såfremt det er nødvendigt for at yde dig den bedst mulige service. Godrum Gruppen S/I omfatter Forsorgshjemmet Godrum (SEL § 110), Udslusningsafdelingen Lysbro (SEL § 110) og Boformen Landlyst (SEL § 105 med § 85 støtte).

Herudover vil dine personoplysninger ikke blive overført eller delt.

 

 

Opbevaring af dine personoplysninger:

Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger afhænger af, til hvilket formål oplysningerne er indsamlet. Vi lægger vægt på fremtidig relevans i forhold til det formål, hvortil oplysningerne er afgivet, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.