Det består af 7 handicapvenlige 2 rum’s lejligheder, det er en tilbygning fra 2002.

billede

 

De 7 handicapvenlige lejligheder udlejes efter almenboliglovens ABL§105

billede