Personer med et aktivt misbrug, der ofte kun kan forventes stabiliseret.

Personer med fysiske/psykisk funktionsnedsættelser, dog ikke større end at der er tale om en væsentlig grad af selvhjulpenhed.

Personer med en adfærd, der gør at vedkommende ofte har svært ved at indgå i almindelige sociale sammenhænge.

Underliggende kriterier for optagelse på Landlyst er, at behandlingsmulighederne i forhold til misbruget, vuderes at være udtømte og at vedkommende ikke kan klare sig i eget hjem med bostøtte.