- Landlyst er en selvejende almen boligforening efter ALB § 105, boligforeningen bliver administreret af OK Fonden, med tilsyn fra Silkeborg kommune og med SEL § 85 bostøtte fra Godrum Gruppen.

Landlyst er en permanent eller længerevarende boform for personer med behov for støtte i hverdagen - for yderlig information, se visitationskreteriere.

Og  vores hverdag er præget af aktivt arbejde på og for  et godt miljø for såvel beboere som ansatte. Vi er fra Arbejds Tilsynet  tildelt en grøn smiley.

På Landlyst er det accepteret, at man kan leve med et fortsat misbrug.
Beboer og personale samarbejder om at udfærdige handleplan hvor mål og delmål for opholdet konkretiseres. Endvidere beskrives omfanget om støtten og hjælpen fra personalet. Handleplanerne indeholder alt lige fra personilg pleje til misbrugs intervernering. Handleplanerne revideres løbende.
Der ydes hjælp til et mere indholdsrigt liv, personlig pleje og omsorg, økonomisk administration og styrkelse eller genoptagelse af kontakten til pårørende og evt. øvrigt netværk.

Landlyst er beliggende i et flot natur område ved Hjøllund. Vi bor ”på landet”, hvilket vil sige, at naturen er lige udenfor døren med et rigt dyreliv i form af krondyr og andet vildt. Der i et vist omfang mulighed for at medbringe egen hund, ved indflytning. Landlyst startede som et projekt i 2001, men i 2002 byggede man en ny afdeling med 7 lejligheder. Foruden denne afdeling er der tilknyttet et hus, p.t iform af beboelsesvogne.