Landlyst er en permanent eller længerevarende boform for personer med psykosociale problemer samt ofte et aktivt misbrug og med en adfærd der gør at vedkommende har svært ved at indgå i almindelige sociale sammenhænge. Endvidere kan personen have et vist plejebehov.

Hvis der hos en af vores beboere skulle opstå et behov for terminal pleje, er det en mulighed dog til forhøjet takst.

Indstilling til Landlyst foregår via den kommune/sagbehandler man tilhører, som udfylder gældende visitationsskema og sender det til daglig leder Keld Bertelsen keb@godrum.dk

Indstillingen behandles derefter i visitationsudvalget som består af:
Forstander Christian Hasle Harlung chh@godrum.dk
og Boformens daglige leder.

Ønsker du yderligere informationer omkring Landlyst, kan henvendelse ske på flg. adresse:
Boformen Landlyst
Hedevej 2B
7362 Hampen
Telefon: 38415301
Mail: Landlyst@godrum.dk